Πατήστε στο παρακάτω πλήκτρο για να δείτε τον Απολογισμό της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΥ & ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ  για τη περίοδο 2013-2015.

Απολογισμός 2013-2015