Εγκαίνια: 3 Αυγούστου
Διάρκεια έκθεσης: 3-18 Αυγούστου 2017