18-22 Ιουνίου

Οργανωμένη από το QCN (Εργαστήριο Προηγμένης Φυσικής – Κέντρο Κβαντικής Πολυπλοκότητας και Νανοτεχνολογίας, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης) και Labyrinth Technologies IKE (spin-off εταιρεία του Πανεπιστημίου Κρήτης), το “NLL 2018” φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Αναργύρη και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών.