Η Εκτελεστική Επιτροπή της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, στη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2017 και μετά τη συγκέντρωση όλων των σχετικών αναρτήσεων και δασικών χαρτών από την ΕΚΧΑ,  αποφάσισε την άμεση δρομολόγηση των απαιτούμενων διαδικασιών σύνταξης και υποβολής των αντιρρήσεών της επί των αναρτημένων δασικών χαρτών, προκειμένου να διαφυλάξει και να θωρακίσει την περιουσία του Ιδρύματος. Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε. αποφάσισε την προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών αγρονόμου  – τοπογράφου και δασολόγου.

Στις 3  Μαρτίου 2017 υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού, με στόχο να αποτελέσει τον πυρήνα συνεργασίας και με άλλα Πνευματικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Επίσης αποφάσισε, μετά την ολοκλήρωση του έργου της πιστοποιημένης εκτιμήτριας, στην οποία ήδη έχει κατακυρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός και έχοντας πλέον δεδομένη την ασφαλιστέα αξία των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος,  να προβεί  άμεσα στην ασφάλισή τους καθώς και στην ασφάλιση του προσωπικού και των εκάστοτε συνέδρων και επισκεπτών του Ιδρύματος.

Από τον Ιούλιο του 2016, οπότε διορίστηκε η νέα Ε.Ε. και μέχρι σήμερα,  προκηρύχθηκαν και κατακυρώθηκαν  οι παρακάτω δημόσιοι διαγωνισμοί:

 • Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών ορκωτού λογιστή (2010 έως Α’ εξάμηνο 2016) Aνάδοχος: ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 • Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών Πιστοποιημένου Εκτιμητή. Ανάδοχος: Μαρία Πιττού.
 • Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αποκατάσταση στηθαίου ταράτσας (Κτήριο Γ’). Ανάδοχος: Αφοί Θυμαρά ΑΕ
 • Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση παλαιών παραθυρόφυλλων (Κτήριο Γ’) Ανάδοχος: Ζαχαρίας Κριτσιδήμας
 • Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών σίτισης, οργάνωσης και  λειτουργίας των χώρων εστίασης. Ανάδοχος:  Ένωση Προσώπων «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΟΙΚΟ- ΡΗΚΡΙΕΙΤΟΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
 • Πλειοδοτικός δημόσιος διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στην περιοχή «Κουζουνός» στις Σπέτσες. Ανάδοχος: Φίλιππος-Παντελής Λαιμός.

Ενώ ευρίσκονται σε εξέλιξη οι εξής δημόσιοι διαγωνισμοί:

 • Διεθνής πλειοδοτικός δημόσιος διαγωνισμός για αποκατάσταση και εκμετάλλευση του Αρχοντικού Σωτ. Αναργύρου.
 • Πλειοδοτικός δημόσιος διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου στην περιοχή «Αγριόπετρες» στις Σπέτσες.
 • Προκήρυξη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού
 • Πλειοδοτικός δημόσιος διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρου για τη λειτουργία αναψυκτηρίου/κυλικείου
 • Προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διπλωματούχου μηχανικού, ως Τεχνικού Ασφαλείας, στο συγκρότημα των εγκαταστάσεών του στις Σπέτσες
 • Πλειοδοτικός δημόσιος διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου 9.445 τ.μ. στην περιοχή «Κουζουνός» στις Σπέτσες.
 • Πλειοδοτικός δημόσιος διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου 4.181 τ.μ. στην περιοχή «Κουζουνός» στις Σπέτσες.

Ο Δήμος Σπετσών προσέφερε τα χρήματα για την αγορά υλικών μόνωσης του δώματος του κτιρίου Ε’, που στεγάζεται το Λύκειο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Αναργυρείου και  Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών αποφάσισε επίσης να δοθούν στη δημοσιότητα, αμέσως μόλις υποβληθούν, οι πρώτες εκθέσεις των Ορκωτών Λογιστών.

Τέλος, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Ε.Ε. ευχαριστούν θερμά όσους φορείς συμμετέχουν στις  «ανοιχτές» συνεδριάσεις της Ε.Ε. και θα υποδεχθούν με ιδιαίτερη χαρά όσους θα παραβρεθούν, στην επόμενη Συνεδρίαση της Ε.Ε, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου, ημέρα Τρίτη ( του Πάσχα ) και ώρα 12.00,στο κτίριο Γ’ των εγκαταστάσεων στις Σπέτσες.

Για την Ε.Ε.

Η Διευθύντρια

Ζωή Παπαδάκη