1ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/03/2016 Νέας Εκτελεστικής Επιτροπής Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών