Το σεμινάριο οργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει σαν γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και στα εργαλεία αποτελεσματικής επικοινωνίας για τη δημιουργία δημοκρατικού σχολικού ήθους.

 

Για να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου, πατήστε εδώ