3-6 Ιουλίου 2016
The Norwegian Institute of Athens


9-10 Ιουλίου 2016
Executive MBA
Athens University of Economics & Business


3 – 23 Ιουλίου 2016
The Odyssey Program 2016
Loyola Marymount University


23 Ιουλίου – 5 Αυγούστου 2016
logocife
EU – China Summer School 2016
“China and Europe as Partners – Law, Politics and Economics”