Έτοιμες οι νέες πλήρως ανακαινισμένες κτηριακές εγκαταστάσεις του κτηρίου Γ΄στην ΑΚΣΣ για να φιλοξενήσουν αυτό το καλοκαίρι εκπαιδευτικά συνέδρια και πανεπιστημιακά σεμινάρια με ενεργό μάθηση. Παραμένουμε πιστοί στην ανάδειξη των εγκαταστάσεων της ΑΚΣΣ ως Διεθνούς Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Κέντρου και ως μοναδικού μορφωσιογόνου περιβάλλοντος.
Περισσότερες φωτογραφίες