10-15 Ιουνίου

Αυτό το συμπόσιο θα συγκεντρώσει περισσότερους από 40 παγκόσμιους εμπειρογνώμονες στους τομείς της επιστήμης των υπολογιστικών υλικών, της θεωρίας των συμπυκνωμένων υλικών και των υπολογιστικών πλατφορμών exascale για μια πενταδυμένη εκτενή συζήτηση με στόχο την προώθηση της μοντελοποίησης των υλικών και των υπολογιστικών υψηλών επιδόσεων. Το συμπόσιο θα προβεί σε απολογισμό των συνεχιζόμενων ερευνητικών προσπαθειών υπό την αιγίδα της Πρωτοβουλίας για το Υλικό Γονιδίων και θα δημιουργήσει νέες στρατηγικές για τη μόχλευση του επερχόμενου κβαντικού άλματος στην ικανότητα προσομοίωσης λόγω των προτεινόμενων υπολογιστικών συστημάτων exascale για την προώθηση του πεδίου εφαρμογής της Πρωτοβουλίας Genome Materials και γενικότερα του πεδίου της επιστήμης των υπολογιστικών υλικών.