Προμηθεια υπηρεσιών πιστοποιημένου εκτιμητή για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης της τρέχουσας αξίας των περιουσιακών στοιχείων του κοινωφελούς  ιδρύματος της Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών.