Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού  για μίσθωση ακίνητου.

 

Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2017. Αριθμ. Πρωτ.1181