Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υπηρεσιών σίτισης, οργάνωσης και λειτουργίας των χώρων εστίασης του Ιδρύματος.

Αθήνα 1 Φεβρουαρίου  2017 – Αριθμ.Πρωτ. 1198