Προκήρυξη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού από το Ίδρυμα της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2017 –  Αρ. Πρωτ.  1202