Το Ίδρυμα  «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» Επαναπροκηρύσσει Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου, με 60 περίπου ρίζες ελαιοδέντρων, εκτάσεως χιλίων επτακοσίων είκοσι δύο τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή «ΑΓΡΙΟΠΕΤΡΕΣ» Σπετσών.

Αθήνα 1 Μαρτίου 2017,  Αρ. Πρωτ.1272.