Επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για εκμίσθωση χώρου για τη λειτουργία αναψυκτήριου/κυλικείου.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2017,  Αρ.Πρωτ 1273