Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» έχοντας υπόψη την απόφαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής, που λήφθηκε στις 15-3-2017, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του, Προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως 9.444,96 τ.μ..

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017,  Αρ.Πρωτ 1283