Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» έχοντας υπόψη την απόφαση της 12/15-3-2017 Εκτελεστικής Επιτροπής Προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την  μίσθωση χώρου, επιφανείας 50 τ.μ. που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις Σπέτσες (στο ισόγειο του Κτηρίου Α),  διαμορφωμένου για  να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία αναψυκτηρίου-κυλικείου,   προς εξυπηρέτηση των συνέδρων, των υπαλλήλων και των πάσης φύσεως επισκεπτών των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2017,  Αρ.Πρωτ 1285