ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτ.    1307