Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» έχοντας υπόψη την απόφαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής, που λήφθηκε στις 4-4-2017, με την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του, Επαναπροκηρύσσει…
Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου, με 60 περίπου ρίζες ελαιοδέντρων, εκτάσεως χιλίων επτακοσίων είκοσι δύο τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή «ΑΓΡΙΟΠΕΤΡΕΣ» Σπετσών, το οποίο συνορεύει νότια με ιδιοκτησία Αφών Μοσχοβίτη, και δυτικά βόρεια και ανατολικά με ιδιοκτησία Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2017
Αρ.Πρωτ 1334