Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» έχοντας υπόψη την απόφαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής, που λήφθηκε στις 4-4-2017, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του παρακάτω περιγραφόμενου ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα νομή και κατοχή του,  Προκηρύσσει Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως 4.181,09 τ.μ.,που περιλαμβάνεται σε ευρύτερη ιδιοκτησία του Ιδρύματος Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών, δυνάμει του υπ’αριθμ. 81/03-08-1913 συμβολαίου και βρίσκεται στην περιοχή «ΚΟΥΖΟΥΝΟΣ» Σπετσών, το οποίο συνορεύει Bόρεια και Βορειοανατολικά με ιδιοκτησία οικογένειας Ν. Λαιμού, Νότια, Νοτιοδυτικά, και Δυτικά με περιφερειακή οδό και εκείθεν με ιδιοκτησία του Ιδρύματος Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2017
Αρ.Πρωτ 1336