Παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής στις Σπέτσες.
Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2017.