Παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας για τα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και τις εγκαταστάσεις του ιδρύματος της Αναργύριου και Κοργιαλένειου Σχολής στις Σπέτσες.

Κατεβάστε την προκήρυξη