Για την αποκατάσταση στηθαίου ταράτσας Κτηρίου Γ’ του Ιδρύματος της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής στις Σπέτσες.
Αθήνα 19 Δεκεμβρίου 2016.