Στο ακόλουθο αρχείο, βρίσκεται επισυναπτόμενη η πρόσκληση για τη συνεδρίαση της 22/03/2016