»Σπετσιώτης»

Αρχειακό υλικό από τεύχη που εξεδίδοντο, σε ετήσια βάση, κατά την λειτουργία της Α.Κ.Σ.Σ. ως προτύπου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και κατέγραφαν τις πεπραγμένες εργασίες, ομιλίες, παραστάσεις, εκδηλώσεις και διάφορες δραστηριότητες των μαθητών , καθηγητών  αλλά και εγγεγραμμένους και αποφοιτήσαντες κατά την διάρκεια και το πέρας εκάστου Σχολικού  Έτους.

Α' περίοδος

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1930/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1931/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1927/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1932-________-2/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1932-________-3.docx/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/____________-1933.docx/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1933-________-4-5/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1933-________-6/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1934/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1928/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1936/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1937/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1939/1[/iframely]

B' περίοδος

Αφού τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η καθημερινότητα επέστρεψε στην ελληνική κοινωνία, το ίδιο έγινε και στις ιστορικές σχολές του Ιδρύματος. Περισσότερο από ποτέ ο τόπος είχε την ανάγκη της ποιότητας και του υψηλού επιστημονικύ επιπέδου της εκπαίδευσης που παρείχε το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και οι εγκαταστάσεις της Α.Κ.Σ.Σ.

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1955-______-__-_____/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1956-__/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1957-_______________/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1958-__________-__-_/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-____________________/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1962_a3e0014c3fbcf3/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1963/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1964/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1965/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1966/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1968/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1969/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1970/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1971/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1972/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1973/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1974/1[/iframely]

Γ' περίοδος

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1975/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1976/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1977/1[/iframely]

[iframely]http://issuu.com/p-consulting/docs/______________-1979-1980/1[/iframely]