Ανανέωση  και επισφράγιση  των Στόχων και Προοπτικών της ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ 2016


Φιντικάκης Νίκος, Αρχιτέκτονας, Μέλος Διεθνούς ‘Ενωσης Αρχιτεκτόνων
Πρόεδρος του Ιδρύματος  (Από 11-02-2016 και από 25-7-2016)

Μέλη:

Χατζηπέρος Παναγιώτης  Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Νήσων Αττικής  (Από 11-02-2016 και από 25-7-2016)
Λυράκης Παναγιώτης, Δήμαρχος Σπετσών (Από 11-02-2016 και από 25-7-2016)
Γεώργιος  Κωστελένος, Oικονομολόγος, Ερευνητής ΚΕ.ΠΕ  Α΄ βαθμίδας-Συνταξιούχος
Βασίλειος Κωστόπουλος , Δικηγόρος, Μέλος Διεθνούς Δικαστηρίου Περιβάλλοντος
Μακέδος Κωσταντίνος, Πολ.Μηχανικός, Πρόεδρος ΤΣΜΕΔΕ, Αντ/δρος ATTICA BANK
Παλαιοκρασσάς Σταμάτιος , Ηλεκτρ. Μηχ/κός, Επίτιμος Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αποτελεί μεγάλη τιμή, ευθύνη, καθήκον και υποχρέωση έναντι του διαθέτη – ευεργέτη Σωτήριου Ανάργυρου, των αποφοίτων και της κοινωνίας των Σπετσών, η ανάθεση και εμπιστοσύνη από το ΥΠΕΘ  της Διοίκησης του Ιδρύματος « ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ».

Με την από 11/7/2016 απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού ΥΠΕΘ αναδιαρθρώθηκε και εμπλουτίσθηκε η Ε.Ε. της ΑΚΣΣ με διακεκριμένα μέλη τόσο από την ελληνική επιστημονική κοινότητα όσο και από την πλούσια επιστημονική δεξαμενή των αποφοίτων της Αναργυρείου Σχολής, προκειμένου να ενισχυθούν σημαντικά οι νέοι στόχοι του Ιδρύματος και να διασφαλισθεί η διαφάνεια στην νομική και πολεοδομική θωράκιση της ιδιοκτησίας του, έναντι κάθε είδους επιβουλής συμφερόντων.

Τόσο το πνεύμα του μεγάλου ευεργέτη, όσο και οι σημερινές κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες του νησιού επιβάλλουν την ενίσχυση των μέχρι σήμερα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών στόχων του Ιδρύματος και τη σημαντική ανάπτυξη τους με στόχο τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του ως «Πρότυπο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Εκπαιδευτικό και Αθλητικό Κέντρο», σύμφωνα με την επιθυμία του ευεργέτη και την 2359/86 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Η έμπνευση του Ελ. Βενιζέλου προσωπικού φίλου του ευεργέτη οδήγησε στην κληροδότηση προς την Ελληνική κοινωνία γενικότερα, ενός μεγάλου αριθμού εξαιρετικά αξιόλογων αποφοίτων, στους τομείς των γραμμάτων, των τεχνών, της πολιτικής, αλλά και της Αρχιτεκτονικής στην οποία υπάγονται εξαιρετικά νεοκλασικά δημιουργήματα, όπως τα κτίρια της Σχολής, το περιβάλλον πράσινο, το Ποσειδώνιο και η οικία του Ανάργυρου. Το πευκοδάσος που περιβάλλει τα κτίρια των Σχολών και οι μεγάλες εκτάσεις πρασίνου που έχει στην ιδιοκτησία του το Ίδρυμα αποτελούν την αλληλενέργεια του περιεχομένου και της μορφής με τη φύση και με την τοπική κοινωνία, με ζωτικό άξονα την τέχνη και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της παρεχόμενης από το Ίδρυμα Πολιτιστικής  Εκπαίδευσης.

Κινούμενοι λοιπόν στις επιταγές και στο πνεύμα του ευεργέτη και δοσμένης της οικονομικής δύσκολης συγκυρίας, που περνάει η χώρα μας, θεωρούμε ότι βασική προτεραιότητα είναι η αποτελεσματική, διαφανής και στα πλαίσια του καταστατικού και της νομιμότητας, αξιοποίηση, οριοθέτηση και διαχείριση των τεράστιων δυνατοτήτων των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος, που άλλωστε αποτελεί πάγια κοινή πρόθεση όλων των φορέων των Σπετσών και των Διοικήσεων του Ιδρύματος, ώστε να αποτελέσει κεντρικό μοχλό ανάπτυξης και πόλο κοινωνικής συνοχής για τον Σπετσιώτη και τη Σπετσιώτισσα, καθώς και τόπος συνεύρεσης, διαλόγου, εκπαίδευσης αλλά και σημαντικό τουριστικό – πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο σε συνέργεια με την Ελληνική και Διεθνή Κοινότητα.

Στο πλαίσιο  αυτό θα καταβληθεί, τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από όλα τα μέλη της νέας Ε.Ε. μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην προώθηση μιας ουσιαστικής συνεργασίας και προγραμματικών συμβάσεων με Ελληνικά και Διεθνή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα αναγνωρισμένου κύρους και με αντίστοιχους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς, με στόχο την καθιέρωση ενός συνεχιζόμενου διαλόγου της τοπικής κοινωνίας με ένα ευρύ φάσμα της Ελληνικής και Διεθνούς Επιστημονικής κοινότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο θα καταβληθεί προσπάθεια για συνεργασία και επωφελή διάλογο, με τις Τοπικές Αρχές (Δήμος, Σωματεία, Κοινωνικές ομάδες) και με την Περιφέρεια Αττικής στην οποία υπάγεται το Ίδρυμα.

Θα επιδιωχθεί επίσης συνεργασία του Ιδρύματος με όλους τους Πανεπιστημιακούς και Εκπαιδευτικούς φορείς σε προγράμματα συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Έρευνας (C.P.D. Continuing Professional Development) στους τομείς του πολιτισμού, της υγείας, της παιδείας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της βιολογίας, αλλά και της ρομποτικής, ως βασικών επίσης κατευθύνσεων της νέας Ε.Ε. ώστε να αποτελέσουν τη συνέχιση της έμπνευσης του Ελ. Βενιζέλου και του ευεργέτη Σ. Ανάργυρου.

Η αλληλεπίδραση των στόχων, που αναφέρθηκαν αντανακλούν τη φιλοσοφία, που διδάχτηκαν διαχρονικά στην ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ όλοι οι εξαιρετικά σημαντικοί, επιστήμονες των Γραμμάτων και των Τεχνών και πολιτικοί που έχουν αποφοιτήσει, μεταξύ των οποίων και οι διεθνώς γνωστοί Αρχιτέκτονες Ιάννης και Κοσμάς Ξενάκης, και ο φιλόσοφος αδελφός τους Ιάσων, που ανέπτυξαν πρωτοποριακές συνθετικές μεθόδους, συσχετίζοντας τη μουσική και την αρχιτεκτονική με τα μαθηματικά και τη φυσική, αναζητώντας στο περιβάλλον και στη φύση μια «ιδεώδη και δίκαιη κοινωνία», όπως αναφέρει ο Πλάτωνας στην «ΠΟΛΙΤΕΙΑ».

Βασικό εργαλείο για την επιτυχία των στόχων της Νέας Ε.Ε. είναι ο «Ύμνος της Διαλεκτικής» από το ποίημα του Μπρεχτ «Εκείνος που μένει στο σπίτι», από τα έργα του οποίου εμπνεύσθηκαν οι αδελφοί Ξενάκη, προκειμένου να μετουσιωθεί στην κατεύθυνση «καλλιεργούμε την άποψη του ενεργητικού θεατή», για το Ίδρυμα και την κοινωνία των Σπετσών, που αποτυπώνει με τον καλλίτερο τρόπο το όραμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και του μεγάλου ευεργέτη Σωτήριου Ανάργυρου.