Οι αναθέσεις εκπόνησης της αρχιτεκτονικής και ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, καθώς και αυτής της συντήρησης και αποκατάστασης του διακόσμου του Έργου του Αρχοντικού Αναργύρου και της μετατροπής του σε χώρο Εκθέσεων είναι πλέον γεγονός.

Τροχοδρομείται  έτσι η έκδοση όλων των απαραίτητων για την κατασκευή του σχετικών αδειών ή και εγκρίσεων.