Για πρώτη φορά στην ιστορία του,το Ίδρυμα της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής και το συνολικό κληροδότημα του Εθνικού Ευεργέτη Σωτ. Αναργύρου, ασφαλίσθηκε κατά παντός κινδύνου (πυρός, κλοπής, σεισμού, φθοράς κλπ) της περιουσίας του αλλά και του προσωπικού και των επισκεπτών του.
Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ».