ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Λόγω αδυναμίας σύγκλησης της Επιτροπής του πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτων (αρ. πρωτ. 3881/4.3.2022) του Ιδρύματος “ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ” η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μετατίθεται για τις 15 Απριλίου 2022.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί αντίστοιχα στις 18 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα γραφεία του Ιδρύματος στην Αθήνα (Ακαδημίας 39, 5ος όροφος).

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Πέτρος Πετρακόπουλος

Scroll to Top