Αθλητικό Καλοκαίρι, ΣΠΕΤΣΕΣ 2022

Spetses Island, Greece
June 28 – July 5, 2022
Αθλητικό Καλοκαίρι

Ionios School, for the fifth consecutive year organizes from 28/6 till 4/7 2022, in collaboration with Naftikos Omilos Spetson and AKSS, an excursion in the majestic island of Spetses for their students only regading the classes of its 6th grade

Scroll to Top