Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού αξιοποίησης του αρχοντικού του Σ. Ανάργυρου

Στις 24/7/18, σύμφωνα με την προκήρυξη, κατατέθηκε προσφορά από την ‘Ενωση “Dominique Delport – Vice Greece AE”  για την αξιοποίηση του Αρχοντικού του Σ. Αναργύρου.

Η αξιολόγησή  της θα ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από την προκήρυξη, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και το Καταστατικό του Ιδρύματος.

Scroll to Top