Για πρώτη φορά Αντιπρόεδρος της ΑΚΣΣ ο Δήμαρχος Σπετσών Παναγιώτης Λυράκης

Για πρώτη φορά Αντιπρόεδρος της ΑΚΣΣ ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΡΑΚΗΣ μετά την εκλογή του από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Συγκρότηση σε σώμα της Νέας Ε.Ε. της ΑΚΣΣ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ.113617/Ζ1/11-7-2016 απόφασης του Υπ. Παιδείας (ΦΕΚ 398//25-7-2016 ) η οποία τροποποιήθηκε με την  υπ’ αριθμ. 35158/Ζ1/ 1-3-2018 (ΦΕΚ 144/15-03-2018) απόφαση του Υπ. Παιδείας, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΚΣΣ συμπληρώθηκε με τρία νέα μέλη, την κ. Αγγελική Σπυροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Θεωρίας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τους κ.κ. Κωσταντίνο Μαυρέα, Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. και Λεόντιο Πορτοκαλάκη, Τοπογράφο Μηχανικό, Γραμματέα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υδρογονανθράκων  .

Την 20η Απριλίου 2018 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΕΕ κ. Ν. Φιντικάκη συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα με

 

Πρόεδρο τον κ. Νικόλαο Φιντικάκη

Αντιπρόεδρο τον  κ. Παναγιώτη Λυράκη

Γραμματέα την κ. Αγγελική Σπυροπούλου

Scroll to Top