ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» έχοντας υπόψη την από 32/07.12.2023 απόφαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση των παρακάτω περιγραφόμενων αγροτεμαχίων που ανήκουν στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του,

Προκηρύσσει

Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση 1 (ενός) αγροτεμαχίου, στην περιοχή

  1. Θέση «Ξυλοκέριζα»  4.000 τ.μ.
  2. Θέση «Κουζουνός»  2.670 τ.μ.
  3. Θέση «Κουζουνός»  3.630 τ.μ.

Ξυλοκέριζα

Κουζουνός

Scroll to Top