Πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός για μίσθωση αγροτεμαχίου/ων

Πρόχειρος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση 2 (δύο) αγροτεμαχίων, στις περιοχές:

  1. Θέση «Κουζουνός» Έκτασης: 6,30 στρέμματα
  2. Θέση «Κουζουνός» Έκτασης: 6,18 στρέμματα
Scroll to Top