ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΞΥΛΟΞΕΡΙΖΑ

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» έχοντας υπόψη την από 26/2.2.2023 απόφαση της  Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του παρακάτω περιγραφόμενου αγροτεμαχίου που ανήκει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του, 

Προκηρύσσει

Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση 1 (ενός) αγροτεμαχίου, στην περιοχή Ξυλοκέριζα

Scroll to Top