Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Αθήνα 9 Ιανουαρίου  2019

Αριθμ.Πρωτ. 2196

Προκήρυξη

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια  μερίδων σίτισης, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας και παροχής τους στους  χώρους εστίασης του Ιδρύματος, που στεγάζονται στο κτήριο Α’ των εγκαταστάσεών του στις Σπέτσες, προς εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στα συνέδρια – σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος, μέχρι 31.12.2019.

Scroll to Top