Προκήρυξη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού από το Ίδρυμα της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών

Προκήρυξη

Αθήνα, 5  Φεβρουαρίου 2019

Αρ. Πρωτ.     2251

Η Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών ανακοινώνει την πρόθεσή της για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, ειδικότητας: καμαριέρες δύο (2), για την περίοδο λειτουργίας του Ιδρύματος, Απρίλιο έως Οκτώβριο 2019.

Scroll to Top