ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΛΙΓΟΝΕΡΙ»

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» έχοντας υπόψη την από 32/07.12.2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση των παρακάτω περιγραφόμενων αγροτεμαχίων που ανήκουν στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του,

 

Προκηρύσσει

Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση 1 (ενός) αγροτεμαχίου, στην περιοχή
1. Θέση «ΛΙΓΟΝΕΡΙ» 1.200 τ.μ.

Scroll to Top