Θερινό σχολείο με θέμα “Cancer epigenetics: principles, applications and single-cell resolution”

Το θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου και συνδιοργανώνεται από το Innovative Training Network (ITN) INTERCEPT-MDS, το οποίο συντονίζει το Josep Carreras Leukemia Research Institute (IJC)  σε συνεργασία με την European Hematology Association (EHA), το ITN Cell-2-cell, EpiGeneSys, LifeTime, το ερευνητικό κέντρο (CRC) για το Chromatin Dynamics SFB 1064 και το νορβηγικό ερευνητικό δίκτυο CanCell.

Στο Θερινό Σχολείο των Σπετσών θα συμμετάσχουν 100 ερευνητές πρώιμης σταδιοδρομίας (διδακτορικοί φοιτητές και κατώτεροι μεταδιδάκτορες) και 25 Κύριοι ερευνητές που θα ενεργούν ως εκπαιδευτές.

Scroll to Top