ΑοΗAthina: Εμβάθυνση στην πρακτική και τη φιλοσοφία της Τέχνης της Συμμετοχικής Ηγεσίας

6-11 Ιουνίου 2019 Στην ΑοΗAthina διαπιστώσαμε την ανάγκη όσων ασχολούνται με την Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας να δημιουργήσουν το χώρο και το χρόνο για να εξερευνήσουν ακόμα περισσότερο τον εαυτό τους μέσα από την πρακτική εφαρμογή. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες που επιθυμούν οι ίδιοι να γίνουν εκπαιδευτές στην Τέχνη της Συμμετοχικής …

ΑοΗAthina: Εμβάθυνση στην πρακτική και τη φιλοσοφία της Τέχνης της Συμμετοχικής Ηγεσίας Read More »