Δελτία Τύπου/Προκηρύξεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών πιστοποιημένου εκτιμητή για το έργο…

Προμηθεια υπηρεσιών πιστοποιημένου εκτιμητή για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης της τρέχουσας αξίας των περιουσιακών στοιχείων του κοινωφελούς  ιδρύματος της Αναργύρειου και Κοργιαλένειου Σχολής Σπετσών. Προκήρυξη

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών ορκωτού λογιστή για το έργο…

Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης του κοινωφελούς ιδρύματος ‘‘Αναργυρειος και Κοργιαλενειος Σχολή Σπετσων’’ (ΑΚΣΣ) για τις οικονομικές χρήσεις των ετών 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και α’ εξαμήνου 2016. Προκήρυξη 

Scroll to Top