Απολογισμός Εκτελεστικής Επιτροπής Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών 2013-2015.