Νέα για την αξιοποίηση του Αρχοντικού Αναργύρου

Η Επιτροπή αξιολόγησης του  διαγωνισμού αξιοποίησης του Αρχοντικού Αναργύρου συνήλθε για δεύτερη φορά στις 21/8/2018 και εξέτασε λεπτομερώς την κατατεθείσα προσφορά από την Ένωση “Dominique Delport – Vice Greece AE”, την οποία βρήκε σύμφωνη με τους όρους της υπ’ αριθμ. 1849/12-4-2018

προκήρυξης σε όλα τα σημεία και εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή  να γίνει αυτή δεκτή, ώστε η Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών να προχωρήσει στην επεξεργασία της σχετικής σύμβασης για την αξιοποίηση και εκμίσθωση του Αρχοντικού, σύμφωνα πάντα με τους όρους της προκήρυξης.

Scroll to Top