Τα νέα δωμάτια στο κτίριο Γ’ της ΑΚΣΣ

Με ενθουσιασμό σας ανακοινώνουμε ότι ως αποτέλεσμα εύρεσης νέων χρηματοδοτήσεων του νέου προέδρου, καθ Κωνσταντίνου Στεφάνου, υλοποιείται η ανακαίνιση μέρους των εγκαταστάσεων των ιστορικών μας Σχολών. Η ολοκλήρωση του έργου, υπολογίζεται στο τέλος Μαρτίου. Ως αποτέλεσμα αυτού προστίθενται πλέον 36 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια στο Κτίριο Γ, με ατομικό λουτρό και κλιματισμό, στα υφιστάμενα 6 του Κτιρίου Β. Σαν τιμή γνωριμίας τα παραπάνω δωμάτια διατίθενται σε τιμή γνωριμίας για τη θερινή περίοδο 2015 που φαίνεται στο επισυναπτόμενο εδώ.

Scroll to Top