ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΚΣΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017
Αρ. Πρωτ. 1491

Scroll to Top