Πρόσκληση ενδιαφέροντος – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ» ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΤΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «Δ» ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΣΠΕΤΣΕΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΤΌΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Scroll to Top