Τα νέα μέλη του κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων

ΦΕΚ 649/6.12.2017

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/504645/39942/37849/29922

Ορισμός μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Α) Ορίζουμε ως μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού, τους κατωτέρω:

1. Την Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη Μαρία του Μάρκου (ΑΔΤ: ΑΙ470949) Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ, ως Πρόεδρο.

2. Τη Σβολοπούλου Ελένη του Γεωργίου (ΑΔΤ:ΑΚ581343), Νομική Σύμβουλο του Κράτους στο ΥΠΠΟΑ,

αναπληρούμενη από τον Σπυρόπουλο Σταύρο του Αθανασίου (ΑΔΤ: Σ362018), Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο ΥΠΠΟΑ.

3. Την Κόρκα Ελένη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Φ094291) Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενη από την Δελλαπόρτα Αικατερίνη του Παύλου (ΑΔΤ:Ι006570), Προϊσταμένη του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου του ΥΠΠΟΑ.

4. Τη Γατοπούλου Ευγενία του Γεωργίου (ΑΔΤ:Σ373209), Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του ΥΠΠΟΑ,αναπληρούμενη από τον Σβολόπουλο Δημοσθένη τουΝικολάου (ΑΔΤ: Ν114220), Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ.

5. Την Σιγανίδου Άννα του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ:Μ390591), Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων του ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενη από τον Κασκάνη Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Ρ383599), Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Β. Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας του ΥΠΠΟΑ.

6. Τον Παπανδρέου Γεώργιο του Ευαγγέλου (ΑΔΤ:Ξ001866), Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ν. Ιονίου του ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενο από την Φράγκου Μερόπη του Χρήστου (ΑΔΤ:Π203402), Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Β. Αιγαίου του ΥΠΠΟΑ.

7. Την Χριστοφορίδου Σοφία του Θεοδώρου (ΑΔΤ:Ι434475), Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας του ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενη από τον Φανουράκη Ιωσήφ του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Γ011108), Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης του ΥΠΠΟΑ.

8. Τον Σπυράκο Κωνσταντίνο του Χριστόφορου (ΑΔΤ:ΑΜ185433), Καθηγητή Δομοστατικής στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, αναπληρούμενο από την Δελέγκου Αικατερίνη του Θεοδώρου (ΑΔΤ: ΑΕ072073), Διδάκτωρα Χημείας.

9. Τον Δημακόπουλο Ιορδάνη του Ευσταθίου (ΑΔΤ:ΑΙ102312), Αρχιτέκτονα, Επίτιμο Γενικό Διευθυντή ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενο από τον Γκανιάτσα Βασίλειο του Νικολάου (ΑΚ112509), Καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

10. Τον Αίσωπο Ιωάννη του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ:ΑΚ205829), Καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αναπληρούμενο από τον Μπελαβίλα Νικόλαοτου Γεωργίου (ΑΔΤ: ΑΒ524113), Αναπληρωτή Καθηγητή Αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

11. Τον Γιακουμακάτο Ανδρέα του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ:ΑΙ585063), Καθηγητή Ιστορίας, Κριτικής Ανάλυσης και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής στην Α.Σ.Κ.Τ., αναπληρούμενο από τον Τουρνικιώτη Παναγιώτη του Ιωάννη Ξ348973), Αρχιτέκτονα, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

12. Την Βιντζηλαίου Ελισάβετ του Νικολάου (ΑΔΤ:ΑΕ039076), Πολιτικό Μηχανικό, καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, αναπληρούμενη από τον Ιωαννίδη Χαράλαμπο του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: ΑΚ205939) Αναπληρωτή Καθηγητή Τοπογραφίας στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

13. Την Χατζηνικολάου Σταματία του Ιωάννη (ΑΔΤ:Ξ166471) Επίτιμη Διευθύντρια του ΥΠΠΟΑ αναπληρούμενη από την Πολίτου Πολυξένη του Μιχαήλ (ΑΔΤ:ΑΖ048342), Φιλόλογο – Λαογράφο Επιμελήτρια του Μουσείου Μπενάκη.

14. Τον Γκανασούλη Γεώργιο του Βασιλείου, (ΑΔΤ:ΑΒ 291977) Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Γενικό Διευθυντή Πολεοδομίας του Υ.Π.ΕΝ., ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενο από τη Ρίγγα Ειρήνη του Αναστασίου, (ΑΔΤ: ΑΕ 082474) Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διατηρητέων Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ιδίου Υπουργείου.

15. Τον Φιντικάκη Νικόλαο του Ορέστη, (ΑΔΤ:ΑΚ521325) Αρχιτέκτονα – Μηχανικό, ως εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναπληρούμενο από την Καψιμάλη Σταυρούλα του Δημητρίου, (ΑΔΤ:ΑΚ804894) Αρχιτέκτονα – Μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε.

Β) Καθήκοντα εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο κατά περίπτωση αρμόδιος Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ.

Γ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ, στο Συμβούλιο θα προεδρεύει ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο ΥΠΠΟΑ, ο δε αναπληρωτής αυτού θα μετέχει ως μέλος.

Δ) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.

Ε) Χρέη Γραμματέων στο Συμβούλιο εκτελούν οι:

α. Γλυνού Αικατερίνη του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΒ052095),μόνιμη υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενη από την Καραολάνη Κυριακή, του Νικολάου (ΑΔΤ: Κ179123),υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α΄ ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων του ΥΠΠΟΑ.

β. Αρβανίτη Δήμητρα του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΒ247393),υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Β΄ ειδικότητας ΠΕ Ιστορικών Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας του ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενη από τη Τριάντου Δήμητρα του Κωνσταντίνου(ΑΔΤ: ΑΒ343408), υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α΄ ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του ΥΠΠΟΑ.

γ. Πλακούτση Λαυρία του Χριστοφόρου (ΑΔΤ:ΑΖ244885), μόνιμη υπάλληλο με Β΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Μηχανικών του ΥΠΠΟΑ, αναπληρούμενη από την Καπλάνη Κυριακή του Χαραλάμπους (ΑΔΤ: 555216),υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α΄ ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων του ΥΠΠΟΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Scroll to Top