8-15 Αυγούστου 2016
embo
Chromatin and  the environment
University of Munich


16-24 Αυγούστου 2016
logo-enlipz
Molecular Mechanisms of ageing and regeneration; from pluripotency to senescence
Leibniz Institute on Aging


25 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2016
17th Medical Chemistry Conference
Nobelist J. Watson, University of Patras