Πλειοδοτικός διαγωνισμός για εκμίσθωση χώρου για τη λειτουργία αναψυκτήριου/κυλικείου.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2017 – Αρ.Πρωτ.  1201